خطر ابتلا به سرطان با این مواد غذایی افزایش می یابد.